Coleg Ffederal Cymraeg

rhoi cig ymarferol ar esgyrn egwyddorol

 

coleg ffederal cymraeg Welsh Federal College

Cefnogir y papur hwn gan sawl grwp ymgyrchu; Ymgyrchoedd Iaith Gymraeg Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC), Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
(UMCB), Cymdeithas Gymraeg UWIC a Chelloedd Coleg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

The paper is supported by many campaign groups; NUS Wales Welsh Language Campaigns, Aberystwyth Welsh
Student Union (UMCA), Bangor Welsh Students Union (UMCB), UWIC Welsh Society and the Welsh Language Society's college and university's campaign groups.

I gysylltu gyda awduron y papur hwn ebostiwch: ymgyrch@colegcymraeg.org

To contact the authors of this paper email: ymgyrch@colegcymraeg.org

Hawlfraint © 2007 gan Menna Machreth a Rhys Llwyd

Copyright © 2007 by Menna Machreth a Rhys Llwyd